Zahrada s terasou
Zpět / Vpřed

Poradenství a projekce

zahrady rodinných domů
veřejná zeleň, návsi, náměstí, uliční zeleň a zeleň obytných souborů
historické zahrady a parky
dětská hřiště, školní zahrady, zahrady domovů důchodců
úpravy hřbitovů
zeleň u průmyslových, zemědělských a hospodářských objektů
reprezentační zeleň u administrativních budov

Odborná činnost v dendrologickém oboru

znalecké posudky
průzkumy a posudky stromů
dendrologické průzkumy ploch
návrhy řešení a konzervace dřevin
inventarizace dřevin
vyčíslení ekologické hodnoty dřevin

Krajinné plány

biocentra
biokoridory
ozelenění cest

Foto zahrady Perknov - klikni pro detail Foto zahrady Hradec Králové - klikni pro detail Foto zahrady Petrkov - klikni pro detail Foto zahrady Veselý Ždár - klikni pro detail Foto zahrady Jihlava - klikni pro detail Foto zahrady Věž - klikni pro detail

Webdesign by 2IDEA